Måttbeställt elementskydd indelat i två fält.
Form och tillverkning Kreuger Inredning

Tillbaka