Väggmonterad kubhylla monterad utan kontakt med golvet.

Form och tillverkning Kreuger Inredning