Bokhylla med tandad krönlist som döljer belysningen. Lasyrmålad.

Form och tillverkning Kreuger Inredning.