Garderob -15 fält med fasat ytterhörn

Fem ramspegeldörrar

Höjd, djup, bredd, antal dörrar, inredning mm. anpassas individuellt

Garderoben har tillvalet "avfasat ytterhörn" för att slippa ett vasst

hörn ut mot rummet.


Form och tillverkning Kreuger Inredning


Kreuger gard 15 fält