En öppning är upptagen i en befintlig icke bärande vägg. Med 4-ledade pardörrar skapas ett eget arbetsrum i bostaden.
Lösningen ger en öppen, luftig känsla. Man kan samtidigt stänga till rummet för att få arbetsro.

Tillbaka