Väggmonterad kubhylla monterad utan kontakt med golvet.
Form och tillverkning Kreuger Inredning.

Tillbaka